Pomagamy zwierzętom

TEMAT TYGODNIA:

POMAGAMY ZWIERZĘTOM                                                            

1.Piosenka do nauki: GAWRON

muzyka: F. Rybicki
słowa: M. Januszewska

Chociaż gawron trochę siwy ale jeszcze urodziwy
Stąpa dzielnie pierś wypina jeszcze go się humor trzyma

Gawron, gawron gawronie drepczesz ładnie koło mnie

 Ja Cię lubię a ty mnie gawron, gawron gawronie

A gdy wraca z pól szerokich stuka dziobem w szyby okien
Nalatałem się po świecie wpuście mnie do domu dzieci

zabawy ruchowe do piosenki

2.Zabawy ruchowe:

-z elementem skoku „Skaczące wróbelki“

-z elementem czworakowania „Misie”

-opowieść ruchowa „Idziemy na wycieczkę do lasu”

-„Po śladach”

3.„Zagadki Tupa”-rozwiązywanie zagadek opisujących ptaki i zwierzęta.

4. Zabawa tradycyjna „Gąski do domu”.

5.„Zima w lesie”-kształtowanie umiejętności budowania wypowiedzi na określony temat.

6. Zajęcia plastyczne:

-„Zwierzęta przy paśniku”-malowanie farbami

na kartonie

-„Wróbelki”-wypychanie i sklejanie ptaka z

wyprawki plastycznej

– „Ptaki”-modelowanie i ozdabianie ptaków z ciastoliny     

zwuezww

 

 

gorki