Aktualności

WYTYCZNE DLA RODZICÓW

WYTYCZNE DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW dzieci w Przedszkolu Niepublicznym „Bajlandia” w Skoczowie
Rok szkolny 2020/2021

Drodzy Rodzice,
Mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie dzieci, Państwa, jak i również personelu Niepublicznego Przedszkola „Bajlandia”, przypominamy:

Rodzicu!

  • Aby zapewnić odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż personelowi odbierającemu dziecko, istotne informacje o stanie jego zdrowia.
  • Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
  • Przed przyprowadzeniem dziecka do instytucji zmierz dziecku temperaturę.
  • Dzieci do placówki również mają być przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe.
  • Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.
  • Osoby przyprowadzające/odbierające dziecko do/z przedszkola mogą wejść do przestrzeni wspólnej placówki tzn.do korytarza i szatni, pod warunkiem zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący 1,5 m oraz spełniając zasadę:

KORYTARZ – maksymalnie 2 rodziców z dziećmi
SZATNIA – maksymalnie 2 rodziców z dziećmi.

  • Rodzice/opiekunowie wchodzą na teren korytarza/szatni z osłoną ust i nosa oraz dezynfekują ręce przy wejściu.
  • Po wejściu dziecka do sali nauczyciele będą sprawdzać temperaturę ciała dziecka.
  • Dzieci nie zabierają do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów i zabawek (wyjątek stanowi grupa najmłodsza w okresie adaptacyjnym gdzie dozwolone jest przyniesienie przytulanki wykorzystywanej podczas leżakowania).

Przedszkole jest otwarte w godzinach: 6:50 – 16:50.
Prosimy, aby przyprowadzać dzieci NAJPÓŹNIEJ do godziny 8:00.

Bajlandia – tęczowa kraina – gdzie każde dziecko się rozwija

Miło nam poinformować, że od 1 czerwca 2020 roku P.H.U. ARTE-MAN realizuje projekt „Bajlandia – tęczowa kraina – gdzie każde dziecko się rozwija” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020.

Projekt ma na celu wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez realizację dodatkowych zajęć wyrównujące szanse edukacyjne 111 dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów przedszkoli Bajlandia, doposażenie dwóch placówek w pomoce do zajęć specjalistycznych oraz podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych 9 nauczycieli w zakresie pedagogiki specjalnej w okresie 15 miesięcy od 1 czerwca 2020 roku do 31 sierpnia 2021 roku. Zajęcia dodatkowe dla dzieci odbędą się w terminie od 1 września 2020 roku do 31 sierpnia 2021 roku.

W ramach projektu zaplanowano:

1.Zajęcia dodatkowe indywidualne:

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,

terapię ręki,

gimnastykę korekcyjną.

2. Zajęcia dodatkowe grupowe:

logopedię,

dogoterapię,

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne,

muzykoterapię,

terapię ruchu rozwijającego wg W. Sherborne.

3. Doposażenie placówek w pomoce do zajęć specjalistycznych.

4. Podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli.

Już wkrótce poinformujemy Państwa o szczegółach rekrutacji do projektu. (w zakładce: http://bajlandia.edu.pl/skoczow/w-bajlandii/projekt-unijny/

Informacja o otwarciu przedszkola

Drodzy Rodzice,

w związku z najnowszymi wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego (zamieszczone poniżej), Ministra Zdrowia oraz MEN, podjęliśmy decyzję o otwarciu Niepublicznego Przedszkola „Bajlandia” w Skoczowie od dnia 11.05.2020 r.

Stosując się do owych wymogów, w terminie od 11.05.2020 r. do 22.05.2020 r. zmianie ulegną godziny otwarcia placówki, tj. 7.00 – 16.30. Zapewniając dzieciom bezpieczeństwo, placówkę będzie otwierać i zamykać dwóch pracowników pedagogicznych. Dzieci nie będą miały ze sobą styczności pomiędzy grupami (tj. Jeżyki nie będą mieć styczności z Sówkami). Liczebność jednej grupy wyniesie do 12 osób.

Jednocześnie informujemy, że w dalszym ciągu będzie realizowane zdalne nauczanie, a materiały edukacyjne będą umieszczane w grupie na FB.  W dniach 11.05.2020r. do 22.05.2020r. na terenie placówki będą realizowane zajęcia opiekuńcze.

gorki