O NAS

Przedszkole Bajlandia o profilu muzyczno-językowym istnieje od września 2013 roku.

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:50 do 16:50.

Do Bajlandii zapraszamy dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.

Przedszkole posiada duże, przestronne sale i plac zabaw. ZOBACZ NASZ LOKAL I PLAC ZABAW

Od stycznia 2015 r. prowadzimy Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka.

W naszym przedszkolu:

  • dzieci uczestniczą w wielu ciekawych zajęciach, które mają na celu wszechstronnie stymulować rozwój naszych wychowanków,
  • dbamy o to, aby organizacja zajęć uwzględniała równowagę pomiędzy swobodną zabawą, grami, zabawą na świeżym powietrzu oraz zajęciami edukacyjnymi,
  • w każdym dziecku dostrzegamy potencjał i rozwijamy go,
  • uczymy poszukiwać, wychowujemy dzieci na ludzi śmiałych, kreatywnych oraz takich, którzy nigdy nie utracą naturalnej ciekawości świata,
  • zapewniamy dzieciom rozwój w atmosferze ciepła, zrozumienia i szacunku,
  • wychowujemy dzieci w duchu tolerancji i poszanowania dla każdej kultury i każdego człowieka,
  • zapewniamy opiekę logopedy i psychologa,
  • chcemy integrować nasze działania dydaktyczno-wychowawcze z działaniami rodziców.

 

Przedszkole Niepubliczne Bajlandia w Skoczowie jest wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Zespół Jednostek Oświatowych w Skoczowie ( Zaświadczenie nr 1/2013) i podlega nadzorowi pedagogicznemu Kuratorium Oświaty w Katowicach (delegatura w Bielsku Białej).

gorki