PLAN DNIA

JEŻYKI

6:50 – 8:00 Schodzenie się dzieci, zabawy indywidualne i grupowe, zabawy w kącikach tematycznych, zabawa ruchowa
7:50 – 8:00 Przygotowanie do śniadania
8:00 – 8:30 Śniadanie
8:30 – 9:00 Zajęcia ogólnorozwojowe z umuzykalnieniem (wt., czw.)

Gimnastyka ogólnorozwojowa (po.)

Zabawy logopedyczne (pt.)

9:00 – 11:50 Sytuacje edukacyjne, zabawy dydaktyczne, zabawy dowolne w sali lub na powietrzu, spacery

9:30 – 10:00 j. angielski (wt., czw.)

9:30 – 10:00 rytmika (pon., śr.)

11:50 – 12:00 Przygotowanie do obiadu
12:00 – 12:30 Obiad
12:30 – 12:40 Zabiegi higieniczne
12:40 – 14:15 Odpoczynek, słuchanie bajek, czas relaksu przy łagodnej muzyce
14:15 – 14:30 Przygotowanie do podwieczorku
14:30 – 14:50 Podwieczorek
14:50 – 16:50 Zabawy dowolne w sali lub na powietrzu

SÓWKI

6:50 – 8:00 Schodzenie się dzieci, zabawy indywidualne i grupowe, zabawy w kącikach tematycznych, zabawa ruchowa
7:50 – 8:00 Przygotowanie do śniadania
8:00 – 8:30 Śniadanie
8:30 – 9:00 J. angielski (pon., śr.)
Zaj. ogólnorozwojowe z zabawami logopedycznymi (wt.)
Gimnastyka ogólnorozwojowa (czw.)
Zajęcie ogólnorozwojowe z umuzykalnieniem (pt.)
9:00 – 9:30 Rytmika (pon., śr..)
Zajęcie ogólnorozwojowe z umuzykalnieniem (wt.)
9:30 – 11:50 Sytuacje edukacyjne, zabawy dydaktyczne, zabawy dowolne w sali lub na powietrzu, spacery
12:00 – 12:30 Obiad
12:30 – 12:40 Zabiegi higieniczne
12:40 – 13:00 Odpoczynek, słuchanie bajek, czas relaksu przy łagodnej muzyce
13:00 – 13:30 Zabawy dowolne, praca indywidualna i wyrównawcza
13:30 – 14:10 Zajęcie ogólnorozwojowe, zabawa ruchowa
14:10– 14:30 Podwieczorek
 14:30 – 16:50  Zabawy dowolne w sali lub na powietrzu
gorki