12.08.2022

Ogłoszenie

Informujemy, że Dyrektor przedszkola „Bajlandia” ogłasza rekrutację uzupełniającą do projektu „Otwieramy okno na świat”.

Warunkiem udziału w rekrutacji jest złożenie formularza rekrutacyjnego – Załącznik 1a w terminie 16.08. – 02.09.2022 r.

w przedszkolu lub wysłanie drogą mailową na adres przedszkola: skoczow@bajlandia.edu.pl

Projekt „Otwieramy okno na świat” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są do pobrania poniżej oraz w przedszkolu.

01.09.2021

Otwieramy okno na świat

Miło nam poinformować, że od 1 września 2021 roku P.H.U. ARTE-MAN realizuje projekt „Otwieramy okno na świat” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020.

Projekt ma na celu wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez realizację dodatkowych zajęć wyrównujące szanse edukacyjne 54 dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów przedszkoli Bajlandia, doposażenie dwóch placówek w pomoce do zajęć specjalistycznych oraz podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych 12 nauczycieli w zakresie pedagogiki specjalnej w okresie 15 miesięcy od 1 września 2021 roku do 30 listopada 2022 roku.

W ramach projektu zaplanowano:

 1. Zajęcia dodatkowe indywidualne:
 • logorytmikę,
 • logopedię,
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
 • terapię ręki,
 • arteterapię,
 • gimnastykę korekcyjną.

2. Zajęcia dodatkowe grupowe:

 • dogoterapię,
 • zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne,
 • muzykoterapię,
 • terapię ruchu rozwijającego wg W. Sherborne.

3. Doposażenie placówek w pomoce do zajęć specjalistycznych.

4. Podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli.

Już wkrótce poinformujemy Państwa o szczegółach rekrutacji do projektu.

Wartość projektu: 681 451,33 zł.

Dofinansowanie projektu z UE: 579 233,63 zł

Skoczów, 1.06.2020

Ogłoszenie

Informujemy, że Dyrektor Placówki „Bajlandia” ogłasza rekrutację do projektu „Bajlandia – tęczowa kraina – gdzie każde dziecko się rozwija”.

Warunkiem udziału w rekrutacji jest złożenie formularza rekrutacyjnego:

 • w przypadku dzieci – Załącznik 1a w terminie 15.06. – 24.08.2020 r.
 • w przypadku nauczycieli–Załącznik 1b w terminie 15.06.–24.08.2020 r.

w sekretariacie przedszkola lub wysłanie drogą mailową na adres przedszkola:

Projekt „Bajlandia – tęczowa kraina – gdzie każde dziecko się rozwija” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są do pobrania poniżej oraz w sekretariacie przedszkoli.

Bajlandia – tęczowa kraina – gdzie każde dziecko się rozwija

Bajlandia – tęczowa kraina – gdzie każde dziecko się rozwija

Miło nam poinformować, że od 1 czerwca 2020 roku P.H.U. ARTE-MAN realizuje projekt „Bajlandia – tęczowa kraina – gdzie każde dziecko się rozwija” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020.

Projekt ma na celu wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez realizację dodatkowych zajęć wyrównujące szanse edukacyjne 111 dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów przedszkoli Bajlandia, doposażenie dwóch placówek w pomoce do zajęć specjalistycznych oraz podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych 9 nauczycieli w zakresie pedagogiki specjalnej w okresie 18 miesięcy od 1 czerwca 2020 roku do 26 listopada 2021 roku. Zajęcia dodatkowe dla dzieci odbędą się w terminie od 1 września 2020 roku do 26 listopada 2021 roku.

W ramach projektu zaplanowano:

 1. Zajęcia dodatkowe indywidualne:
 • terapię SI,
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
 • terapię ręki,
 • gimnastykę korekcyjną.

2. Zajęcia dodatkowe grupowe:

 • logopedię,
 • dogoterapię,
 • arteterapię,
 • zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne,
 • muzykoterapię,
 • terapię ruchu rozwijającego wg W. Sherborne

3. Doposażenie placówek w pomoce do zajęć specjalistycznych.

4. Podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli.

Już wkrótce poinformujemy Państwa o szczegółach rekrutacji do projektu.

Wartość projektu: 669 256,05 zł.

Dofinansowanie projektu z UE: 568 867,64 zł.

gorki