Angielski u Sówek

Czas najwyższy, aby się pochwalić czego się uczymy na zajęciach z języka angielskiego.

The body song
Shake, shake, shake your head, shake your head with me.
Wave your arms ..
Pat your tummy ..
Wave your fingers ..
Pat your legs ..
Stamp your feet..
 https://www.youtube.com/watch?v=ZanHgPprl-0
Head Shoulders Knees & Toes
Head, shoulders, knees, and toes, knees and toes.
Head, shoulders, knees, and toes, knees and toes.
And eyes and ears and mouth and nose.
Head, shoulders, knees, and toes, knees and toes.

If you’re happy happy happy clap your hands.
If you’re happy happy happy clap your hands.
If you’re happy happy happy clap your hands, clap your hands.
If you’re happy happy happy clap your hands.

If you’re angry angry angry stomp your feet.
If you’re angry angry angry stomp your feet.
If you’re angry angry angry stomp your feet, stomp your feet.
If you’re angry angry angry stomp your feet.

If you’re scared scared scared say, „Oh no!”
If you’re scared scared scared say, „Oh no!”
If you’re scared scared scared say, „Oh no!” Say, „Oh no!”
If you’re scared scared scared say, „Oh no!”

If you’re sleepy sleepy sleepy take a nap.
If you’re sleepy sleepy sleepy take a nap.
If you’re sleepy sleepy sleepy take a nap, take a nap.
If you’re sleepy sleepy sleepy take a nap.

If you’re happy happy happy clap your hands.
If you’re happy happy happy clap your hands.
If you’re happy happy happy clap your hands, clap your hands.
If you’re happy happy happy clap your hands.

Powitania ostatnio brzmią tak:

Knock Knock Hello

Hello! (Hello!)
Hello! (Hello!)
Come in.
Let’s sing.
Let’s play.
Hello! (Hello!)
Hello! (Hello!)
Knock, knock, knock.
Come on in.
Let’s sing.
And play.
And learn together.
Knock, knock!

Ale piosnki to nie wszystko na każdych zajęciach bawimy się, czasami szukamy odpowiedniego obrazka, innego dnia Cookie wychodzi z jedą osobą z sali i a gdy ta osoba wraca zgadujemy jakie emocje ma na twarzy, a zdarza się, że Cookie przygotuje nam jakieś zadanie z kolorowaniem.

gorki