Plany na najbliższy tydzień

Plany na najbliższy tydzień:

MÓJ KRAJ
W tym tygodniu dzieci będą bliżej poznawać Polskę. Będziemy oglądać mapę, wskażemy gdzie mieszkamy. Zabawy w tym tygodniu będą miały na celu rozbudzanie zainteresowania własną miejscowością i krajem, zapoznanie z herbem miejscowości, godłem, flagą i hymnem Polski, ważnymi miejscami, postaciami, obyczajami. Wysłuchamy legend i historii związanych z powstaniem państwa polskiego. W tym tygodniu będziemy wdrażać dzieci do rozumienia określenia adres, utrwalenie własnego adresu, wzbogacanie słownictwa o określenia związane z tematyką zajęć np.: herb, miejsca pamięci, godło. Na podstawie wierszy i opowiadań będziemy budować poczucia tożsamości indywidualnej i grupowej, m.in. poprzez uświadamianie przynależności do rodziny, społeczności lokalnej, narodu, przy jednoczesnym rozbudzaniu poczucia przynależności do wspólnoty ludzi na całym świecie – począwszy od rozumienia określenia mój adres po określenia moja miejscowość, mój kraj. Dzieci, które mają w domu ciekawe albumy o Polsce mogą przynieść je do przedszkola.

Propozycja wspólnej zabawy w domu:

www.kula.gov.pl (działa w przeglądarce Internet Explorer)

Mapa Polski” – ćwiczenia z zakresu profilaktyki logopedycznej w oparciu o tekst Patrycji Siewiera-Kozłowskiej.

Na samym dole naszego kraju znajdują się wysokie góry – to Tatry (wargi otwarte, czubek języka uniesiony wysoko). Obok Tatr w Beskidach ma początek nasza największa rzeka – Wisła, która płynie przez cały kraj; na początku Wisła płynie w prawą stronę (czubek języka wolno okrąża wargi w prawą stronę), później zakręca w lewą stronę (czubek języka wolno okrąża wargi w lewą stronę), dalej Wisła znów skręca w prawo (powtarzamy ćwiczenie j.w.) i wreszcie płynie do góry (czubek języka sięga jak najwyżej przy otwartych ustach) i wpada do Bałtyku. Bałtyk to nasze morze, jego fale głośno szumią (szu – szu – szu – dzieci powtarzają onomatopeję, N. zwraca uwagę na prawidłową artykulację dźwięku [sz]: wargi wyciągnięte w ryjek, czubek języka uniesiony do wałka dziąsłowego za górnymi zębami). Po prawej stronie od Wisły znajduje się Kraina Wielkich Jezior Mazurskich – mnóstwo tu jezior i lasów. Na mazurskich jeziorach pływają łódki i żaglówki (szeroki język zamienia się w żagiel – unosi się zakrywając górną wargę), a w lasach szumią wysokie sosny (wąski czubek języka unosi się do górnej wargi, jak najwyżej) i ogromne dęby (szu – szu – szu – dzieci powtarzają onomatopeję, N. zwraca uwagę na prawidłową artykulację dźwięku [sz]: wargi wyciągnięte w ryjek, czubek języka uniesiony do wałka dziąsłowego za górnymi zębami). Po lewej stronie od rzeki Wisły jest Śląsk, gdzie górnicy wydobywają węgiel z ukrytych pod ziemią kopalni (język pracuje na dnie jamy ustnej, wykonując ruchy od wewnątrz ku dolnym zębom).

Piosenki, które będą Nam towarzyszyć w tym tygodniu:

Jedzie pociąg z daleka
piosenka popularna
Jedzie pociąg z daleka
Na nikogo nie czeka
Konduktorze łaskawy
Zabierz nas do Warszawy
Konduktorze łaskawy
Zabierz nas do Warszawy.
Konduktorze łaskawy
Zabierz nas do Warszawy
Trudno, trudno to będzie
Dużo osób jest wszędzie
Trudno, trudno to będzie
Dużo osób jest wszędzie.
Pięknie Pana prosimy
Jeszcze miejsce widzimy
A więc prędko wsiadajcie
Do Warszawy ruszajcie
A więc prędko wsiadajcie
Do Warszawy ruszajcie.
Jedzie pociąg z daleka
Ani chwili nie czeka
Konduktorze łaskawy
Zabierz nas do Warszawy

Nasza warszawska Syrenka
sł. Zofia Holska-Albekier
muz. Edward Pałłasz
Nasza warszawska Syrenka
co noc urządza wyprawę.
Nocy się ciemnej nie lęka,
gdy pragnie zwiedzić Warszawę.
Ref: Warszawski Zamek, pałac w Łazienkach
nad cichym stawem,
dzielnice nowe i Stare Miasto
w naszej Warszawie.
Nasza warszawska syrenka
Wisłą powraca nad ranem.
Z nią jest wiślana piosenka
i miasto w słońcu skąpane.
Ref: Warszawski Zamek…

 

Herb Skoczowa

gorki