Plany na najbliższy tydzień

WIEJE I PADA

___________________________________________________________________________
W tym tygodniu będziemy poznawać zmiany zachodzące w przyrodzie późną jesienią.
– poznamy zwrot szaruga jesienna, jako typowe określenia pogody charakterystycznej dla późnej jesieni;
– określanie, jak silny wieje wiatr: wietrzyk, wiaterek, zawierucha, wichura.
– powiemy co może robić deszcz na podstawie piosenki: dzwoni, bębni, dudni, tłucze, gra, kapie, leje, siąpi, mży…
– będziemy słuchać wierszy i opowiadań o parasolach, chmurach i o wietrze;
– zabawy ruchowe jakie czekają na dzieci: skoki przez kałuże, pieski i kałużę (zabawa z elementem czworakowania), pada deszcz (reagowanie na umówiony sygnał), i wiele innych.

__________________________________________________________________________

Dni są coraz krótsze
– ćwiczenia z zakresu profilaktyki logopedycznej w oparciu o tekst Patrycji Siewiera-Kozłowskiej.
Przypomnijcie, jaką mamy porę roku (dzieci odpowiadają: jesień). Skąd o tym wiemy? Słońce, które latem świeciło bardzo wysoko (wargi szeroko otwarte, język sięga do najwyższego punktu na górnej wardze lub do nosa), teraz świeci zupełnie nisko (dotykamy czubkiem języka kącików warg z prawej i z lewej strony). Liście, które latem mocno trzymały się gałęzi (język przykleja się mocno do podniebienia) i szumiały na najwyższych gałęziach (szu – szu – szu – dzieci powtarzają onomatopeję; N. zwraca uwagę na prawidłowy układ narządów artykulacyjnych: wargi ułożone w ryjek, język uniesiony do wałeczka dziąsłowego za górnymi zębami) teraz zmieniają kolory i spadają z drzew niesione wiatrem (fiu – fiu – fiu – dzieci powtarzają; N. zwraca uwagę na prawidłowy tor oddechowy – wdech przez nos oraz prawidłowy układ narządów mowy – górne zęby dotykają dolnej wargi podczas realizacji dźwięku [f]). Jest coraz chłodniej (brrrrrr – dzieci powtarzają onomatopeję), często wieją wiatry (wdech przez nos, silny wydech ustami – powtarzamy kilkakrotnie), czasem pada deszcz (kap – kap – kap – powtarzamy onomatopeję). Dni, które latem były bardzo długie (wysuwamy jak najdalej długi i cienki język), teraz robią się coraz krótsze (wysunięty daleko język wolniutko skracamy, chowając w jamie ustnej), a słońce nie grzeje już tak mocno, jak latem.

___________________________________________________________________________

Listopadowa piosenka
Płyną niebem ciemne chmury, wiatr w kominie śpiewa.
I ostatnie złote liście opadają z drzewa.

Ref: Listopadowa piosenka, jak deszczu kropelka.
Listopadowa piosenka, kap, kapu, kap.

Już listopad wieje chłodem, kropi zimnym deszczem.
W parku trzęsą się chochoły, jakby miały dreszcze.

Ref: Listopadowa piosenka…

Pan Listopad swój parasol mocno w ręce trzyma
I powiada, że niedługo przyjdzie do nas zima.

Ref: Listopadowa piosenka…

__________________________________________________________________________
Na najstarsze dzieci z naszej grupy w tym tygodniu czekają ćwiczenia mające na celu:
– wdrażanie do rozumienia pojęcia liczby 6 i jej graficznego obrazu; do rozumienia aspektu porządkowego liczb i posługiwanie się liczebnikami porządkowymi; tworzenie sześcioelementowych zbiorów, praktyczny rozkład liczby 6 na składniki;
– wdrażanie dorozumienia pojęć: duży – mniejszy – mały, długi – krótszy – krótki, gruby – cieńszy – cienki; wdrażanie do rozumienia stałości liczby przedmiotów w zbiorze niezależnie od zmiany w ich układzie; dobieranie do pary wg zauważonych podobieństw; rozpoznawanie i nazywanie podstawowych kształtów figur geometrycznych;

Jak wspierać dziecko?
Warto rozwijać umiejętność posługiwania się określeniami: duży, mały, mniejszy, najmniejszy, długi, krótki, krótszy, najkrótszy, gruby itp. Można na przykład układać z dzieckiem szeregi różnych elementów od największego do najmniejszego, od najdłuższego do najkrótszego, używając przy tym powyższych określeń, albo prosić dziecko o wyszukanie w otoczeniu tego, co jest najmniejsze i tego, co jest największe itd.

W następnym tygodniu potrzebne będą: widokówki, zdjęcia, albumy i przedmioty związane z miejscem zamieszkania i Warszawą; zaadresowane pocztówki itp.

 

gorki