W tym tygodniu 23.11-27.11.2015

ZWIERZĘTA PRZYGOTOWUJĄ SIĘ DO ZIMY


W tym tygodniu ćwiczymy:
– rozwijanie zainteresowania książką i czytaniem m.in. poprzez oglądanie albumów o zwierzętach; wzbogacanie słownictwa o określenia związane z tematyką zajęć np.: gawra, sen zimowy; poszerzanie wiedzy przyrodniczej: o nazwy zwierząt leśnych, o wyglądzie i zwyczajach niektórych zwierząt, o pracy leśniczego;
– doskonalenie umiejętności przeliczania elementów w zbiorach, porównywanie liczebności zbiorów z użyciem określeń: najwięcej, najmniej, więcej, mniej;
– rozwijanie myślenia logicznego i przyczynowo-skutkowego m.in. poprzez układanie i opowiadanie historyjki obrazkowej z uwzględnieniem następstwa zdarzeń, używając określeń: najpierw, potem, później, na końcu;
– rozwijanie postawy poszanowania tego, co się posiada m.in. poprzez rozmowę na ten temat inspirowaną wysłuchanym utworem i wyciąganie wniosków na temat postępowania bohatera- wiewiórki z opowiadania „Najlepszy ogon na świecie” I.Słońskiej.
Dzieci pięcioletnie:
– rozwijanie spostrzegawczości, analizy i syntezy wzrokowej m.in. poprzez dobieranie obrazków, których nazwy się rymują, poznanie graficznego obrazu głoski s (liter s, S) oraz podpisów do obrazków (np. suseł, borsuk, gawra, ptaki, Polska); rozwijanie wrażliwości oraz analizy i syntezy słuchowej, słuchu fonematycznego – m.in. poprzez wysłuchiwanie głoski s w prostych słowach, dobieranie słów rymujących się, rozpoznawanie odgłosów zwierząt.

__________________________________________________________________
We wtorek odwiedzi Nas teatrzyk Blaszany Bębenek. śniadanie w tym dniu będzie wcześniej ok 7.55, prosimy o punktualne przyjście.
W środę zapraszamy na zajęcia otwarte dla rodziców z rytmiki.
W piątek obchodzimy Dzień Misia z panią Leśnik. Można w tym dniu przynieść do przedszkola maskotki.

___________________________________________________________________
Ćwiczenie logopedyczne:
Odleciały już ptaki
Patrycja Siewiera-Kozłowska
Wiecie już, jak zwierzęta przygotowują się do zimy? Niektóre z nich szykują się do zimowego snu. Wiewiórka szuka miejsca w dziuplach na wysokich drzewach (usta są szeroko otwarte, czubek języka do¬tyka kolejno górnych zębów, pracuje apeks, język pionizuje się, wędzidło podjęzykowe jest rozciągane). Dzik zakopuje przysmaki pod krzaczkami w lesie (usta szeroko otwarte, czubek języka dotyka kolejno dolnych zębów, pracuje apeks). Polna myszka szuka sobie ciepłej norki (usta zamknięte, język dotyka górnych i dolnych zębów z przodu, pracuje przód języka, wargi). Niedźwiedź, gdy już się dobrze naje (na przemian mlaszczemy i oblizujemy wargi), zasypia w swojej gawrze (wciągamy powietrze ustami z przydechem nosowym aktywizując języczek gardłowy, wypuszczamy z jednoczesnym dźwiękiem [siu]). A gdy przewraca się na drugi bok cichutko mruczy przez sen (mrrrr, próba mruczenia tylną częścią jamy ustnej przy zamkniętych ustach – wprawiamy w drgania podniebienie miękkie). Żaba zasypia pod kamie¬niem (język leży nieruchomo na dnie jamy ustnej, usta szeroko otwarte, pracują wszystkie mięśnie artyku¬lacyjne). A gdy na łąkach nie ma już żab, bociany gromadzą się na swoje sejmiki – w tym czasie planują podróż, toczą głośne rozmowy (kle – kle – kle – dzieci powtarzają onomatopeję) i ustalają, kto leci pierw¬szy, a kto na końcu (kle – kle – kle – powtarzamy). O tej porze sejmiki bocianie już się skończyły, całe bocianie stada zamachały mocno skrzydłami (frrrrr! – powtarzamy, N. zwraca uwagę na prawidłową reali-zację dźwięku [f] – górne zęby oparte o dolną wargę) i odleciały! Odleciały też jaskółki (frrrr! – powtarza¬my j.w.), szpaki (frrrrr! – j.w.) i kosy (frrrr! – j.w.)
Wiersz:
Wróbelek
Hanna Ożogowska
Odleciały ptaszki
hen, w dalekie strony.
tylko wróbel na gałęzi
siedzi nastroszony.
Oj, nie żałuj miły ptaszku,
że zostałeś z nami.
Będziemy cię zimą karmić
chleba kruszynami.

Piosenka:
Taniec niedźwiedzia
sł. i muz. Katarzyna Kulikowska

Ja jestem duży niedźwiedź,   Dzieci Ciężko poruszają się z nogi na nogę,
przychodzę do was z lasu. dłonie przy głowie – uszy niedźwiedzia.
Zatańczcie ze mną szybko,
bo nie mam dużo czasu.
Krok, krok, stop, Dwa kroki do przodu – stop.
krok, krok, stop Dwa kroki do tyłu – stop.
klap, klap, tup, tup, Ruchy zgodne z treścią piosenki.
obrót, skok, .
Ręce do góry, w dół i w bok
i jeszcze jeden obrót, hop.

gorki