Angielski Jeżyków

Jeżyki znają już nazwy części ciała oraz ubrań 🙂

Rymowanka:

Two clean hands and two fat thumbs

Eight little fingers,

Ten little toes,

One round head goes nod, nod, nodding.

Two eyes piping,

One tiny nose.

gorki