Tydzień „co z czego powstaje?” u Jeżyków

Tworzymy własne kanapki.

Poznajemy różne rodzaje pieczywa i nabiału.

Bawimy się w piekarnię tworząc pieczywo z masy solnej.

Aby dobrze się bawić, trzeba dobrze zjeść 🙂

gorki