WYTYCZNE DLA RODZICÓW

WYTYCZNE DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW dzieci w Przedszkolu Niepublicznym „Bajlandia” w Skoczowie
Rok szkolny 2020/2021

Drodzy Rodzice,
Mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie dzieci, Państwa, jak i również personelu Niepublicznego Przedszkola „Bajlandia”, przypominamy:

Rodzicu!

  • Aby zapewnić odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż personelowi odbierającemu dziecko, istotne informacje o stanie jego zdrowia.
  • Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
  • Przed przyprowadzeniem dziecka do instytucji zmierz dziecku temperaturę.
  • Dzieci do placówki również mają być przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe.
  • Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.
  • Osoby przyprowadzające/odbierające dziecko do/z przedszkola mogą wejść do przestrzeni wspólnej placówki tzn.do korytarza i szatni, pod warunkiem zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący 1,5 m oraz spełniając zasadę:

KORYTARZ – maksymalnie 2 rodziców z dziećmi
SZATNIA – maksymalnie 2 rodziców z dziećmi.

  • Rodzice/opiekunowie wchodzą na teren korytarza/szatni z osłoną ust i nosa oraz dezynfekują ręce przy wejściu.
  • Po wejściu dziecka do sali nauczyciele będą sprawdzać temperaturę ciała dziecka.
  • Dzieci nie zabierają do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów i zabawek (wyjątek stanowi grupa najmłodsza w okresie adaptacyjnym gdzie dozwolone jest przyniesienie przytulanki wykorzystywanej podczas leżakowania).

Przedszkole jest otwarte w godzinach: 6:50 – 16:50.
Prosimy, aby przyprowadzać dzieci NAJPÓŹNIEJ do godziny 8:00.

gorki