… już po wakacjach

Zapraszamy do Przedszkola „BAJLANDIA” od 1 września.

W pierwszym tygodniu września śniadanie będzie o godz.  8:30 – 9:00. Zajęcia według harmonogramu dnia rozpoczną się od 08.09.2014 r.

gorki