Autor: Bajlandia

Bajlandia – tęczowa kraina – gdzie każde dziecko się rozwija

Miło nam poinformować, że od 1 czerwca 2020 roku P.H.U. ARTE-MAN realizuje projekt „Bajlandia – tęczowa kraina – gdzie każde dziecko się rozwija” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020.

Projekt ma na celu wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez realizację dodatkowych zajęć wyrównujące szanse edukacyjne 111 dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów przedszkoli Bajlandia, doposażenie dwóch placówek w pomoce do zajęć specjalistycznych oraz podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych 9 nauczycieli w zakresie pedagogiki specjalnej w okresie 15 miesięcy od 1 czerwca 2020 roku do 31 sierpnia 2021 roku. Zajęcia dodatkowe dla dzieci odbędą się w terminie od 1 września 2020 roku do 31 sierpnia 2021 roku.

W ramach projektu zaplanowano:

1.Zajęcia dodatkowe indywidualne:

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,

terapię ręki,

gimnastykę korekcyjną.

2. Zajęcia dodatkowe grupowe:

logopedię,

dogoterapię,

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne,

muzykoterapię,

terapię ruchu rozwijającego wg W. Sherborne.

3. Doposażenie placówek w pomoce do zajęć specjalistycznych.

4. Podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli.

Już wkrótce poinformujemy Państwa o szczegółach rekrutacji do projektu. (w zakładce: http://bajlandia.edu.pl/skoczow/w-bajlandii/projekt-unijny/

Bajlandia – tęczowa kraina – gdzie każde dziecko się rozwija

Miło nam poinformować, że od 1 czerwca 2020 roku P.H.U. ARTE-MAN realizuje projekt „Bajlandia – tęczowa kraina – gdzie każde dziecko się rozwija” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020.

Projekt ma na celu wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez realizację dodatkowych zajęć wyrównujące szanse edukacyjne 111 dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów przedszkoli Bajlandia, doposażenie dwóch placówek w pomoce do zajęć specjalistycznych oraz podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych 9 nauczycieli w zakresie pedagogiki specjalnej w okresie 15 miesięcy od 1 czerwca 2020 roku do 31 sierpnia 2021 roku. Zajęcia dodatkowe dla dzieci odbędą się w terminie od 1 września 2020 roku do 31 sierpnia 2021 roku.

W ramach projektu zaplanowano:

1. Zajęcia dodatkowe indywidualne:

terapię SI, 

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,

terapię ręki,

gimnastykę korekcyjną.

2. Zajęcia dodatkowe grupowe:

logopedię,

dogoterapię,

arteterapię,  

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne,

muzykoterapię,

terapię ruchu rozwijającego wg W. Sherborne.

3. Doposażenie placówek w pomoce do zajęć specjalistycznych.

4. Podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli.

Już wkrótce poinformujemy Państwa o szczegółach rekrutacji do projektu (w zakładce: http://bajlandia.edu.pl/cieszyn/w-bajlandii/projekt-unijny/

Informacja o działalności Przedszkola od 25 V 2020 r.

Drodzy Rodzice,

prosimy o zapoznanie się z załączonymi:

* Procedurami bezpieczeństwa, które będą obowiązywały na terenie Niepublicznego Przedszkola „Bajlandia” w Cieszynie od 25.05. 2020 r. do odwołania. Jeśli w międzyczasie pojawią się nowe wytyczne GIS, procedury będą modyfikowane (na razie obowiązują te z dnia 4 maja 2020 r.).

*  „Oświadczeniem” Rodziców dzieci które będą wracały do placówki 25 maja 2020 r. lub później – o wypełnienie go i dostarczenie w momencie przyprowadzenia dziecka do placówki.

Bardzo prosimy, aby zastanowić się nad terminem powrotu dziecka do Przedszkola – umożliwi nam to organizację pracy placówki  (stosując się do wytycznych GIS) w najbliższych tygodniach.

Prosimy zatem na razie o informację czy dziecko będzie uczęszczało do Przedszkola:

  • od 25 maja 2020 r.
  • od 1 czerwca 2020 r.
  • nie będzie jeszcze uczęszczało w maju i czerwcu.

 Prosimy o przekazywanie informacji na WhatsApp grupowych lub nauczycielom do czwartku, tj. 21 maja do godz. 15:00. 

Będą stosowane dwie wysokości czesnego: dla dzieci które będą uczęszczały do P-la -czesne wg umowy ( jeśli dziecko będzie w placówce od 25 maja –  wyżywienie za 5 dni
w maju doliczone będzie do czesnego w czerwcu), dla dzieci które w czerwcu nie będą uczęszczały do P-la: 200 zł .

W przypadku pytań, prosimy o kontakt (tel. 505 903 031).

Informacja o otwarciu przedszkola

Drodzy Rodzice,

w związku z najnowszymi wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego (zamieszczone poniżej), Ministra Zdrowia oraz MEN, podjęliśmy decyzję o otwarciu Niepublicznego Przedszkola „Bajlandia” w Skoczowie od dnia 11.05.2020 r.

Stosując się do owych wymogów, w terminie od 11.05.2020 r. do 22.05.2020 r. zmianie ulegną godziny otwarcia placówki, tj. 7.00 – 16.30. Zapewniając dzieciom bezpieczeństwo, placówkę będzie otwierać i zamykać dwóch pracowników pedagogicznych. Dzieci nie będą miały ze sobą styczności pomiędzy grupami (tj. Jeżyki nie będą mieć styczności z Sówkami). Liczebność jednej grupy wyniesie do 12 osób.

Jednocześnie informujemy, że w dalszym ciągu będzie realizowane zdalne nauczanie, a materiały edukacyjne będą umieszczane w grupie na FB.  W dniach 11.05.2020r. do 22.05.2020r. na terenie placówki będą realizowane zajęcia opiekuńcze.

gorki