Jeżyki – Język angielski

Angielski Jeżyków

Witamy się piosenką:
Hello, hello girls and boys! x3

Witajcie, witajcie dziewczynki i chłopcy
Hello, hello, hello!

Witajcie, witajcie, witajcie
It’s English time.

Czas na angielski
Stand up, stretch and skip with me!

Wstańcie, rozciągnijcie się i skaczcie ze mną!

Skip, skip, skip to the tree! x3

Skaczcie, skaczcie, skaczcie do drzewa! x3

Skip to the tree and sing with me!

Skaczcie do drzewa i śpiewajcie ze mną!

Poznane polecenia:
sit down siadamy
stand up wstajemy
jump/skip skaczemy
stretch przeciągamy się
turn around obracamy się
make the circle Zróbcie kółeczko
dance tańczymy

Wierszyk:
Be quiet like a mouse Bądźcie cicho jak myszka
in a little tree house! w małym domku na drzewie

Little spider

Little, little spider
Up the tree
Little, little spider
Up the tree
Rain, rain, rain.
Rain on me.
Little, little spider.
Down the tree.
Little, little spider.
Down the tree.
Sun, sun, sun.
Shine on me.
Little, little spider.
Up the tree.

Let everyone clap hands like me
Let everyone clap hands like me.
Let everyone clap hands like me.
Come, come to my tree.
Come, come play with me.
Let everyone jump up like me.
Let everyone jump up like me.
Come, come to my tree.
Come, come play with me.
Let everyone dance like me.
Let everyone dance like me.
Come, come to my tree.
Come, come play with me.
Sit down, sit down,
It’s the rain,
It’s the rain,
It’s the rain.
Sit down, sit down,
It’s the rain, rain, rain.
Jump up, jump up,
It’s the sun,
It’s the sun,
It’s the sun.
Jump up, jump up,
It’s the sun, sun, sun.
Hide, hide,
It’s a spider,
It’s a spider,
It’s a spider.
Hide, hide,
It’s a spider.

Znamy też:
Rain
Sun
Bird
Cat
Kangaroo
Big
Tree

Kolory
Yellow żółty
Red czerwony
Blue niebieski
Green zielony

Liczymy
One 1
Two 2
Three 3

Zabawy:
“Sounds”- rozpoznawanie dźwięków oraz reagowanie umówionym pokazywaniem ich.
„Colours”- wskazywanie przedmiotów w usłyszanym kolorze.

gorki