Dzień Babci i Dziadka Sówek

ŚWIYNTO  STARZIKÓW

Siedzi Starzik ze Stareczkóm
I ibie, na tapczanie
Stary album z fortogrfijóm
Dzierży na kolanie
Podziwejsie Nejmilejszo
Jak my, byli młodzi
Jak nóm życi przeleciało
W trudzie pracy- co dziyń

Na, nie płaczcie Starziczkowie
A dziynkujcie Bogu
Bo prawnuki przed chałupóm
Stojóm już na progu

(W.Mider)

 

gorki