OPŁATY

Wpisowe (opłata jednorazowa płatna podczas zapisu dziecka do przedszkola) – 400 zł.

Czesne tzw. opłata stała (bez wyżywienia) – 400 zł.

Wyżywienie dzienne – 12

Czesne i opłata za wyżywienie opłacane są z góry, przelewem do 8 dnia każdego miesiąca.

Wpłat prosimy dokonywać na konto:
P.H.U. ARTE-MAN s.c. M. i A. Szewczyk
Ul. Ks. Świeżego 8
43-400 Cieszyn
mBank 04 1140 2004 0000 3702 5432 8225

gorki