PROGRAM EDUKACYJNY „Odkrywam świat”

Przedszkole „Bajlandia” realizuje program wychowania przedszkolnego „Odkrywam świat” autorstwa jednej z wychowawczyń, nauczyciela dyplomowanego – p. Danuty Cichoń.

„Każde dziecko to swoista indywidualność, oryginalność, niepowtarzalność, dlatego proces edukacji przedszkolnej powinien być zindywidualizowany. Rola nauczyciela to inicjowanie, stymulowanie i wspomaganie tego procesu, nie przeszkadzanie dziecku w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, ale dopingowanie do dalszych poszukiwań.(…) Każde dziecko ze względu na swoją indywidualność potrzebuje różnych form i metod stymulujących jego rozwój, pobudzających jego aktywność poznawczą. Musimy mu zapewnić odpowiednią ilość czasu do realizacji jego zamierzeń, ponieważ tempo pracy każdego dziecka jest zróżnicowane w zależności od jego wiedzy, umiejętności, cech osobowościowych.
Przedszkole jest etapem w edukacji przygotowującym dziecko do podjęcia nauki w szkole. Niniejszy program stwarza dziecku możliwość podejmowania i inicjowania różnych form aktywności, odkrywania, badania, eksperymentowania, reprezentowania i transformowania własnych doświadczeń na materiale konkretnym i symbolicznym w atmosferze radosnej zabawy.” (D. Cichoń, Wstęp (fragm.), Program wychowania przedszkolnego Odkrywam świat)

gorki