OFERTA

W RAMACH OPŁATY CZESNEGO – tzw. opłaty stałej (280 zł/miesiąc) ZAPEWNIAMY:

– opiekę w godzinach 6:50 – 16:50
– ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE realizujące podstawę programową wychowania przedszkolnego
– RYTMIKA (2 x w tyg. po 30 min.)
– JĘZYK ANGIELSKI z wykorzystaniem jednego z programów oxfordzkich dla przedszkoli oraz z Macmillan Education ( 2x w tygodniu po 30 min.gr. młodsze, 4 x w tygodniu po 30 min. gr starsze);
– gimnastyka ogólnorozwojowa (1x w tyg. 30 min.);
– zajęcia z logopedą (1x w tygodniu) – dla dzieci z grupy najstarszej zakwalifikowanych na podstawie diagnozy logopedycznej dokonywanej na początku roku szkolnego;
– audycje muzyczne Młodej Filharmonii z Katowic (1 x w miesiącu)
– okolicznościowe imprezy i spotkania odbywające się w przedszkolu (m.in. spotkania z ciekawymi gośćmi, wizyty teatrzyków)
– religia dla 5-, 6-latków

Aby wspomagać i stymulować harmonijny rozwój dziecka w sferze emocjonalnej, intelektualnej, fizycznej, społecznej i twórczej wykorzystujemy podczas pracy z dziećmi różnorodne metody, m.in.
• Metoda Dobrego Startu prof. Marty Bogdanowicz
• Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne
• Dziecięca matematyka wg Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej
• Metoda Carla Orffa
• Metoda Czytania Globalnego
• Edukacja przez Ruch Doroty Dziamskiej
• Sensoplastyka

Zgodnie z zapotrzebowaniem organizujemy dodatkowe zajęcia, realizowane podczas pobytu dzieci w przedszkolu (dodatkowo płatne) – o zapisaniu dziecka na poniższe zajęcia decydują rodzice.
W bieżącym roku szkolnym dodatkowe zajęcia to:
 JĘZYK FRANCUSKI (2 x w tyg. po 30 min.), zajęcia polisensoryczne wg programu „LES PETITS FRANÇAIS”
 ZAJĘCIA NA BASENIE (1 x w tyg. 45 min.) prowadzone przez firmę „Human Sport”

gorki