OFERTA

W RAMACH OPŁATY CZESNEGO – tzw. opłaty stałej (270 zł/miesiąc) ZAPEWNIAMY:

    • opiekę w godzinach 6:50 – 16:50
    • zajęcia dydaktyczne realizujące podstawę programową wychowania przedszkolnego
    • ZAJĘCIA MUZYCZNE realizowane podczas zajęć z rytmiki (2 x w tyg. po 30 min.) i umuzykalnienia (2 x w tyg. po 30 min..): taniec, improwizacja muzyczno-ruchowa, elementy muzykoterapii; stosujemy różnorodne formy wychowania muzycznego bazujące na koncepcjach E.J. Dalcroze’a, C.Orffa, na koncepcji ruchu rozwijającego R.Labana i W.Sherborne;
    • JĘZYK ANGIELSKI z wykorzystaniem jednego z programów oxfordzkich dla przedszkoli ( 4x w tygodniu po 30 min.);
    • gimnastyka ogólnorozwojowa (1x w tyg. 30 min.);
    • zajęcia z logopedą (1x w tygodniu) – dla dzieci zakwalifikowanych na podstawie diagnozy logopedycznej dokonywanej na początku roku szkolnego;
    • audycje muzyczne Młodej Filharmonii z Katowic (1 x w miesiącu)
    • okolicznościowe imprezy i spotkania odbywające się w przedszkolu (np. bale, spotkania z ciekawymi gośćmi, wizyty teatrzyków)
    • religia dla 5-, 6-latków (katolicka, ewangelicka)

Propozycja zajęć w „Bajlandii” jest skonstruowana tak, aby wspomagać i stymulować harmonijny rozwój dziecka w sferze emocjonalnej, intelektualnej, fizycznej, społecznej i twórczej.

 

DODATKOWO PŁATNE:

    • POSIŁKI (6,50 zł/dzień, w tym: śniadanie, obiad, podwieczorek)

 

Zgodnie z zapotrzebowaniem zorganizowaliśmy dla dzieci różne zajęcia (realizowane w godzinach popołudniowych):

    • JĘZYK FRANCUSKI (2 x w tyg. po 30 min.), zajęcia polisensoryczne wg programu „LES PETITS FRANÇAIS”, realizowane za pomocą sympatycznych maskotek: Owcy Mini i Psa Yaroslava (http://www.petitsfrancais.eu/pl/)
    • ZAJĘCIA NA BASENIE (1 x w tyg.) prowadzone przez firmę „HUMANSPORT” (http://humansport.pl)
    • ZAJĘCIA PLASTYCZNE (1 x w tyg. 30 min.)
    • „PRZEDSZKOLIADA” – zajęcia sportowe realizujące program „Przedszkole i piłka” (www.przedszkoliada.pl)
    • GIMNASTYKA KOREKCYJNA (1 x w tyg.)

 

Grupa dzieci uczęszczających na zajęcia dodatkowe znajduje się pod opieką nauczyciela – instruktora, natomiast pozostałe dzieci mają zajęcia organizowane przez nauczyciela – wychowawcę.

gorki