ZAJĘCIA
      Oto propozycja zajęć, w których (w ramach czesnego) biorą udział wychowankowie

Bajlandii

    :

  • zajęcia muzyczne: rytmika, taniec, improwizacja muzyczno-ruchowa, elementy muzykoterapii; stosujemy różnorodne formy wychowania muzycznego bazujące na koncepcjach E.J. Dalcroze’a, C.Orffa, na koncepcji ruchu rozwijającego R.Labana i W.Sherborne, (4x w tygodniu);
  • język angielski z wykorzystaniem jednego z programów oxfordzkich dla przedszkoli ( 4x w tygodniu);
  • zajęcia z logopedą (1x w tygodniu);
  • gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami korektywy (1x w tygodniu);
  • warsztaty integracyjne – zajęcia wspierające rozwój emocjonalny.

 

Propozycja zajęć w Bajlandii jest skonstruowana tak, aby wspomagać i stymulować harmonijny rozwój dziecka w sferze emocjonalnej, intelektualnej, fizycznej, społecznej i twórczej.

gorki