PLAN DNIA

 

Ramowy plan dnia – „Elfy” ( 2,5 i 3-latki)

6:50 – 8:20 Schodzenie się dzieci, zabawy indywidualne i grupowe, zabawy w kącikach tematycznych, zabawa ruchowa
8:20 – 8:30 Przygotowanie do śniadania
8:30 – 9:00 Śniadanie
9:00 – 9:30 Umuzykalnienie (pon., śr..)/

Gimnastyka ogólnorozwojowa (pt.)/

Rytmika (wt., czw.)

9:30 – 10:00 J. angielski (pon., wt., śr., pt.)

Zabawy logopedyczne (czw.)

10:00 – 11:50 Sytuacje edukacyjne, zabawy dydaktyczne, zabawy dowolne w sali lub na powietrzu, spacery
11:50 – 12:00 Przygotowanie do obiadu
12:00 – 12:30 Obiad
12:30 – 12:40 Zabiegi higieniczne
12:40 – 14:10 Odpoczynek na leżakach, słuchanie bajek, czas relaksu przy łagodnej muzyce, zabawa ruchowa
14:10 – 14:20 Przygotowanie do podwieczorku
14:20 – 14:40 Podwieczorek
14:40 – 16:50 Zabawy dowolne w sali lub na powietrzu

 

Ramowy plan dnia – „Skrzaty” (4-latki)

6:50 – 8:00 Schodzenie się dzieci, zabawy indywidualne i grupowe, zabawy w kącikach tematycznych, zabawa ruchowa
8:00 – 8:10 Przygotowanie do śniadania
8:10 – 8:30 Śniadanie
8:30 – 9:00 Zaj. ogólnorozwojowe z umuzykalnieniem  ( pon.)

Metoda Dobrego Startu (śr.)

Rytmika ( wt., czw.)

Gimnastyka ogólnorozwojowa (pt.)

9:00 – 9:30 J. angielski (pon. – czw.)
9:30 – 11:50 Sytuacje edukacyjne, zabawy dydaktyczne, zabawy dowolne w sali lub na powietrzu, spacery
11:50 – 12:00 Przygotowanie do obiadu
12:00 – 12:30 Obiad
12:30 – 12:40 Zabiegi higieniczne
12:40 – 14:00 Odpoczynek na leżakach, słuchanie bajek, czas relaksu przy łagodnej muzyce, zabawa ruchowa
14:00 – 14:10 Przygotowanie do podwieczorku
14:10 – 14:30 Podwieczorek
14:30 – 16:50 Zabawy dowolne w sali lub na powietrzu

 

Ramowy plan dnia – „Chochliki” (4 i 5-latki)

6:50 – 8:00 Schodzenie się dzieci, zabawy indywidualne i grupowe, zabawy w kącikach tematycznych, zabawa ruchowa
8:00 – 8:30 Śniadanie
8:30 – 9:00 J. angielski (pon. – czw.)

Gimnastyka ogólnorozwojowa (pt.)

9:00 – 9:30 Metoda Dobrego Startu (pon.)/

Rytmika ( wt., czw.)/

Zaj . ogólnorozwojowe  z umuzykal. (śr.)

9:30 – 11:50 Sytuacje edukacyjne, zabawy dydaktyczne, zabawy dowolne w sali lub na powietrzu, spacery
11:50 – 12:00 Przygotowanie do obiadu
12:00 – 12:30 Obiad
12:30 – 12:40 Zabiegi higieniczne
12:40 – 13:00 Odpoczynek, słuchanie bajek, muzyki
13:00 – 13:30 Zajęcie ogólnorozwojowe
13:30 – 14:10 Zabawy dowolne, praca indywidualna i wyrównawcza
14:10 – 14:30 Podwieczorek
14:30 – 16:50 Zabawy dowolne w sali lub na powietrzu

 

Ramowy plan dnia – „Krasnoludki” ( 6-latki)

6:50 – 8:00 Schodzenie się dzieci, zabawy indywidualne i grupowe, zabawy w kącikach tematycznych, zabawa ruchowa
8:00 – 8:30 J. angielski (pon. – czw.)

Gimnastyka ogólnorozwojowa (pt.)

8:30 – 9:00 Śniadanie
9:00 – 9:30 Zajęcia ogólnorozwojowe

(z umuzykal. w pon.)

Metoda Dobrego Startu (śr.)

9:30 – 11:50 Sytuacje edukacyjne, zabawy dydaktyczne, zabawy dowolne w sali lub na powietrzu, spacery

9:30 – 10:00 Rytmika (wt., czw.)

11:50 – 12:00 Przygotowanie do obiadu
12:00 – 12:30 Obiad
12:30 – 12:40 Zabiegi higieniczne
12:40 – 13:00 Odpoczynek, słuchanie bajek, muzyki
13:00 – 13:30  Zajęcie ogólnorozwojowe
13:30 – 14:10 Zabawy dowolne, praca indywidualna i wyrównawcza
14:10 – 14:30 Podwieczorek
14:30 – 16:50 Zabawy dowolne w sali lub na powietrzu

 

 

gorki