Ramowy plan dnia – „Chochliki” ( 2,5 i 3-latki)

6:50 – 8:00 Schodzenie się dzieci, zabawy swobodne, indywidualne, inspirowane przez nauczyciela, zabawa ruchowa
8:00 – 8:10 Przygotowanie do śniadania
8:10 – 8:30 Śniadanie
8:30 – 9:00 Zabawy integracyjne
9:00 – 9:30 Zajęcia muzyczno-ruchowe (pon., pt.)/ Rytmika (wt., czw.) Gimnastyka ogólnorozwojowa (śr.)/
9:30 – 11:30 9:30 – 10:00 Język angielski (pon., śr.)/ Zabawy logopedyczne (wt.)   Sytuacje edukacyjne, zabawy dydaktyczne, zabawy dowolne w sali lub na powietrzu, spacery  
11:30 – 11:40 Przygotowanie do obiadu
11:40 – 12:10 Obiad
12:10 – 12:20 Zabiegi higieniczne
12:20 – 14:10 Odpoczynek na leżakach, słuchanie bajek, czas relaksu przy łagodnej muzyce, zabawa ruchowa
14:10 – 14:20 Przygotowanie do podwieczorku
14:20 – 14:40 Podwieczorek
14:40 – 16:50 Zabawy dowolne w sali lub na powietrzu

Ramowy plan dnia – „Krasnoludki” (3, 4-latki)

6:50 – 8:00 Schodzenie się dzieci, zabawy indywidualne i grupowe, zabawy w kącikach tematycznych, zabawa ruchowa
8:00 – 8:10 Przygotowanie do śniadania
8:10 – 8:30 Śniadanie
8:30 – 9:00 Metoda Dobrego Startu (pon..) Rytmika ( wt., czw.) Zaj. ogólnorozwojowe z umuzykalnieniem  ( śr.) Gimnastyka ogólnorozwojowa (pt.)
9:00 – 11:30 9:00 – 9:30 Język angielski (pon., wt., śr.)   Sytuacje edukacyjne, zabawy dydaktyczne, zabawy dowolne w sali lub na powietrzu, spacery  
11:30 – 11:40 Przygotowanie do obiadu
11:40 – 12:10 Obiad
12:10 – 12:20 Zabiegi higieniczne
12:20 – 14:00 Odpoczynek na leżakach, słuchanie bajek, czas relaksu przy łagodnej muzyce, zabawa ruchowa
14:00 – 14:10 Przygotowanie do podwieczorku
14:10 – 14:30 Podwieczorek
14:30 – 16:50 Zabawy dowolne w sali lub na powietrzu

Ramowy plan dnia – „Elfy” (4,5-latki)

6:50 – 8:00 Schodzenie się dzieci, zabawy swobodne, indywidualne, inspirowane przez nauczyciela, zabawa ruchowa
8:00 – 8:30 Śniadanie
8:30 – 9:00 J. angielski (pon., wt., śr.,) Zaj. ogólnorozwojowe (czw.) Gimnastyka ogólnorozwojowa (pt.)
9:00 – 9:30 Zaj . ogólnorozwojowe (pt.) z umuzykalnieniem (pon.) Rytmika ( wt., czw.)/ Metoda Dobrego Startu (śr.)/    
9:30 – 11:50 Sytuacje edukacyjne, zabawy dydaktyczne, zabawy dowolne w sali lub na powietrzu, spacery
11:50 – 12:00 Przygotowanie do obiadu
12:00 – 12:30 Obiad
12:30 – 12:40 Zabiegi higieniczne
12:40 – 13:00 Odpoczynek, słuchanie bajek, muzyki
13:00 – 13:30 Zajęcie ogólnorozwojowe (pon., wt., śr.,pt.) Język angielski (czw.) 
13:30 – 14:10 Zabawy dowolne, praca indywidualna i wyrównawcza, zabawa ruchowa
14:10 – 14:30 Podwieczorek
14:30 – 16:50 Zabawy dowolne w sali lub na powietrzu

Ramowy plan dnia – „Skrzaty” (6-latki)

6:50 – 8:00 Schodzenie się dzieci, zabawy swobodne, indywidualne, inspirowane przez nauczyciela, zabawa ruchowa
8:00 – 8:30 J. angielski (pon. wt. śr.) Gimnastyka ogólnorozwojowa (czw., pt.)
8:30 – 9:00 Śniadanie
9:00 – 9:30 Metoda Dobrego Startu (pon.) Zajęcia ogólnorozwojowe (wt., czw., pt.)  z umuzykalnieniem (śr.)
9:30 – 11:50 Sytuacje edukacyjne, zabawy dydaktyczne, zabawy dowolne w sali lub na powietrzu, spacery 9:30 – 10:00 Rytmika (wt., czw.)
11:50 – 12:00 Przygotowanie do obiadu
12:00 – 12:30 Obiad
12:30 – 13:00 Odpoczynek, słuchanie bajek, muzyki Język angielski (czw.)
13:00 – 13:30  Zajęcie ogólnorozwojowe
13:30 – 14:10 Zabawy dowolne, praca indywidualna i wyrównawcza, zabawa ruchowa
14:10 – 14:30 Podwieczorek
14:30 – 16:50 Zabawy dowolne w sali lub na powietrzu
gorki