W dawnych czasach

  1. Wiersz Beaty Gawrońskiej „Mały dinozaur”

Leży jajko duże

w jeszcze większej dziurze

nagle z tyłu – puk,puk,puk
i jest ogon – stuk,stuk,stuk

potem z przodu coś się rusza

głowa z szyją się wynurza

jeszcze łapy z przodu, tyłu

i grzebień na górze.

I tak oto mały

dinozaur jest cały

  1. „Prehistoryczny las” – słuchanie opowiadania O.Masiuk, rozmowa z dziećmi na podstawie jego treści.
  1. „Dinozaury” – oglądanie książek, obrazków 3D – swobodne rozmowy z dziećmi o prehistorii.
  1. „Skarby ziemi” – rozmowa z dziećmi na podstawie ilustracji o węglu i soli.
  1. „Wykopaliska” – oglądanie ilustracji w księdze zawodów – poszerzanie słownika czynnego dzieci.
  1. Zabawy ruchowe:

*  „Spacer w lesie” – zabawa sensoryczna

* „rosną drzewa ” – zabawa przy muzyce klasycznej

* „złap dinozaura za ogon” – zabawa bieżna

* „w kopalni” – zabawa orientacyjno-porządkowa

* „taniec dinozaurów” – zabawa rytmiczno-ruchowa

* „prehistoryczne stwory” – zabawa z elementem czworakowania

7.Wycieczka do Muzeum Śląska Cieszyńskiego – poznanie warunków życia , sposobów ubierania się ludzi żyjących w dawnych latach.

  1. Zabawy plastyczne:

* „palma i dinozaur” – z wykorzystaniem wyprawki plastycznej

* „słone ulepianki” – wylepianie z masy solnej

* „czarno na białym” – rysowanie węglem

* „prehistoryczny las” – malowanie farbami

  1. „Liczymy skarby” – dzielenie nazwy na sylaby i odkładanie je odpowiedniego pola.
  1. „Zwierzęta” – zabawy matematyczne( grupowanie zwierząt wg kryteriów podanych przez nauczyciela z wyprawki matematycznej) .dino 2
gorki