Czekamy na wiosnę

ELFY

TEMAT TYGODNIA: CZEKAMY NA WIOSNĘ.

1 Piosenka do nauki; „WIOSNA TUŻ, TUŻ”

sł. Barbara Lewandowska

muz. Lech Miklaszewski

Już ozimina szumieć zaczyna,

że nie powróci mróz.

I po tym można od razu poznać,

że wiosna jest tuż, tuż.

Śpiewa skowronek,dzwięczy jak dzwonek,

że gniazdo ma wśród zbóż.

I po tym można…..

Krążą nad domem boćki znajome,

goście zza siedmiu mórz.

I po tym można……….

-zabawa ruchowa do piosenki

2. Zabawy rytmiczne

-gra na instrumentach perkusyjnych-układanie regularnych rytmów

3.Poznanie wierszyka masażyka;

Słonko świeci na niebie,

Uśmiecha się do ciebie.

Topią się sopelki,

Kapią z nich kropelki:kap, kap, kap.

4.Słuchanie wiersza J. Kulmowej „Marzec”

-swobodne wypowiedzi dzieci na podstawie wiersza.

5.Zagadki słuchowe-odgadywanie odgłosów burzy, deszczu, wiatru.

6.Zabawy plastyczne:

– Marcowe kotki-malowanie bazi farbami, przyklejanie kulek z waty.

– Wiosenne kwiaty- przyklejanie gotowych wyciętych elementów.

7.Zabawy ruchowe:

– Ciepło – zimno-zabawa bieżna,

-Uciekaj myszko-zabawa w kole,

– Zamień kolor- zabawa orientacyjno – porządkowa,

– Sople- regowanie na sygnały

8.”Bazie”- rozmowa na podstawie obserwacji-dzieci oglądają gałązki z baziami w kąciku przyrody.

9. Koty i kotki- słuchanie opowiadania Olgi Masiuk- rozmowa na podstawie jego treści.

10. Szukamy wiosny- spacer z dziećmi do parku, oglądanie ogródków – zwrócenie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym.

images

gorki