Temat tygodniowy Elfików: POLSKA- MOJA OJCZYZNA

Temat tygodniowy w grupie Elfików

POLSKA- MOJA OJCZYZNA

Naklejki i magnesy na samochody

W tym tygodniu Elfiki staną się małymi patriotami. Dowiemy się nieco o samej Polsce, a przede wszystkim skupimy się na Małej Ojczyźnie, czyli naszym mieście, Cieszynie.

W tygodniu tym poruszymy następujące tematy:

  • Mapa Polski- doskonalenie pojęć wyżej niżej, na górze, na dole, strona prawa, strona lewa, poprzez opisywanie elementów znajdujących się na mapie polski
  • Godło Polski- zaprezentowanie dzieciom Godła Polskiego, trening opisywania wyglądu obiektu kilkoma słowami, prostym zdaniem złożonym
  • Mieszkam w…- zajęcia przybliżające temat Małej Ojczyzny- Cieszyna
  • Cieszynianka- Zapoznanie dzieci z cieszyńskim strojem ludowym. Prezentacja stroju, opisywanie poszczególnych elementów składających się na kompletny strój
  • Na mojej ulicy- indywidualne usystematyzowanie wiadomości dotyczących miejscowości oraz nazwy ulicy zamieszkałej przez dzieci

Wykonamy następujące prace plastyczne oraz karty pracy:

„Łowiczanka jestem”- zabawa plastyczna, kolorowanie stroju łowickiego wg wzoru

„Flaga”- rysowanie po śladzie, kolorowanie flagi wg wzoru

„Chorągiewka”- tworzenie z dziećmi chorągiewek

Nauczymy się również wierszyka Cz. Janczarskiego

„Barwy ojczyste”

Powiewa flaga,
gdy wiatr się zerwie.

A na tej fladze

Biel jest i czerwień.

Czerwień- to miłość,

Biel serce czyste.

Piękne są nasze

Barwy ojczyste.

mapa-polska

gorki