U rolnika na wsi

Elfy
Temat tygodnia: U rolnika na wsi
1. Piosenki do śpiewania:
– „Rolnik sam w dolinie”
– „Mało nas”
– „Stary dziadek farmę miał”
2. Wiersz do nauki: „Rolnik” Zbigniew Dmitroca
„Rolnik”
Rolnik rano rusza w pole
Orać pługiem czarną role,
Sieje zboże i buraki,
Z których później są przysmaki.
3. Słuchanie opowiadania: O. Masiuk „Gospodarstwo ekologiczne”
– rozmowa z dziećmi
4. Od buraka do lizaka- historyjka obrazkowa- swobodne wypowiedzi dzieci
5. „Rolnik liczy zwierzęta”- zabawa dydaktyczna
– przeliczanie zwierząt- pomoce (Wyprawka Matematyczna)
6. Od jajka do kury- porządkowanie zdarzeń w historyjce obrazkowej
7. Zabawy ruchowe:
– jajko i kura- zabawa pobudzająca- hamująca
– konie ciągną wozy- zabawa bieżna
– lizaki i pudełko- zabawa orientacyjno- porządkowa
– traktory i samochody- zabawa bieżna
– jedziemy na wieś- zabawa bieżna
– lis w kurniku- zabawa bieżna
8. Na wiejskim podwórku- zagadki słuchowe połączone z ćwiczeniami ortofonicznymi
9. Zabawy plastyczne
„Wiejska zagroda”- praca z wykorzystaniem elementów z Wyprawki Plastycznej
„ Gospodarskie pojazdy”- dzieci z figur geometrycznych układają traktory, kombajny, samochody
„ Zwierzęta”- kolorowanie zwierząt hodowanych na wsi
„ Kolorowe lizaki”- wyklejanie plasteliną kolorowych lizaków

farma1

gorki