Aktualności: Ogłoszenia

Bajlandia – tęczowa kraina – gdzie każde dziecko się rozwija

Miło nam poinformować, że od 1 czerwca 2020 roku P.H.U. ARTE-MAN realizuje projekt „Bajlandia – tęczowa kraina – gdzie każde dziecko się rozwija” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020.

Projekt ma na celu wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez realizację dodatkowych zajęć wyrównujące szanse edukacyjne 111 dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów przedszkoli Bajlandia, doposażenie dwóch placówek w pomoce do zajęć specjalistycznych oraz podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych 9 nauczycieli w zakresie pedagogiki specjalnej w okresie 15 miesięcy od 1 czerwca 2020 roku do 31 sierpnia 2021 roku. Zajęcia dodatkowe dla dzieci odbędą się w terminie od 1 września 2020 roku do 31 sierpnia 2021 roku.

W ramach projektu zaplanowano:

1. Zajęcia dodatkowe indywidualne:

terapię SI, 

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,

terapię ręki,

gimnastykę korekcyjną.

2. Zajęcia dodatkowe grupowe:

logopedię,

dogoterapię,

arteterapię,  

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne,

muzykoterapię,

terapię ruchu rozwijającego wg W. Sherborne.

3. Doposażenie placówek w pomoce do zajęć specjalistycznych.

4. Podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli.

Już wkrótce poinformujemy Państwa o szczegółach rekrutacji do projektu (w zakładce: http://bajlandia.edu.pl/cieszyn/w-bajlandii/projekt-unijny/

Informacja o działalności Przedszkola od 25 V 2020 r.

Drodzy Rodzice,

prosimy o zapoznanie się z załączonymi:

* Procedurami bezpieczeństwa, które będą obowiązywały na terenie Niepublicznego Przedszkola „Bajlandia” w Cieszynie od 25.05. 2020 r. do odwołania. Jeśli w międzyczasie pojawią się nowe wytyczne GIS, procedury będą modyfikowane (na razie obowiązują te z dnia 4 maja 2020 r.).

*  „Oświadczeniem” Rodziców dzieci które będą wracały do placówki 25 maja 2020 r. lub później – o wypełnienie go i dostarczenie w momencie przyprowadzenia dziecka do placówki.

Bardzo prosimy, aby zastanowić się nad terminem powrotu dziecka do Przedszkola – umożliwi nam to organizację pracy placówki  (stosując się do wytycznych GIS) w najbliższych tygodniach.

Prosimy zatem na razie o informację czy dziecko będzie uczęszczało do Przedszkola:

  • od 25 maja 2020 r.
  • od 1 czerwca 2020 r.
  • nie będzie jeszcze uczęszczało w maju i czerwcu.

 Prosimy o przekazywanie informacji na WhatsApp grupowych lub nauczycielom do czwartku, tj. 21 maja do godz. 15:00. 

Będą stosowane dwie wysokości czesnego: dla dzieci które będą uczęszczały do P-la -czesne wg umowy ( jeśli dziecko będzie w placówce od 25 maja –  wyżywienie za 5 dni
w maju doliczone będzie do czesnego w czerwcu), dla dzieci które w czerwcu nie będą uczęszczały do P-la: 200 zł .

W przypadku pytań, prosimy o kontakt (tel. 505 903 031).

Informacja o otwarciu przedszkola

Drodzy Rodzice,

MEN podjęło decyzję o stopniowym uruchamianiu pracy przedszkoli dając taką możliwość począwszy od 6 maja 2020 r. Uruchomienie placówek wiąże się jednak z obowiązkiem stosowania w nich m.in. „Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego” z dnia 4 maja 2020 r. (załączamy poniżej i prosimy o zapoznanie się z nimi).

Jednak nie wszystkie samorządy zdecydowały się na otwarcie przedszkoli i żłobków od 6 maja (cieszyńskie przedszkola i żłobki publiczne – decyzją pani burmistrz – nie wznowią działalności od 6 maja).

Dla dzieci, których rodzice muszą pójść do pracy i zdecydują się posłać dziecko do przedszkola, placówki będą (na razie do 22 maja) organizować przede wszystkim zajęcia opiekuńcze oraz w miarę możliwości, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze.

W związku z powyższym, postanowiliśmy podjąć również taką formę opieki w naszym Przedszkolu „Bajlandia” w Cieszynie od 13 maja 2020 r. (środa), zastrzegając jednak iż tylko w przypadku, jeśli liczba zgłoszonych dzieci wyniesie min. 5. Godziny pracy placówki w tym okresie (tzn. od 13 maja do 22 maja) to 7:00 – 16:30 ze względu na dodatkową, codzienną dezynfekcję która miałaby miejsce po 16:30.

W zeszłym tygodniu pytając Państwa o chęć posłania dziecka do Przedszkola zostało zgłoszonych czworo dzieci oraz troje pod znakiem zapytania. Proszę zatem Państwa o ostateczną deklarację chęci posłania dziecka do Przedszkola w okresie 13 maj – 22 maj i przekazanie informacji sms-owo lub telefonicznie na nr tel. 505 903 031. Czekam na informację od Państwa w tej sprawie do piątku (8 maja) do godz. 12:00. W razie pytań, proszę również o kontakt telefoniczny na podany wyżej nr tel.

Jednocześnie informujemy, że w dalszym ciągu będzie realizowane zdalne nauczanie, a materiały edukacyjne będą umieszczane na stronie internetowej przedszkola.

 W dniach 13.05.2020r. do 22.05.2020r. na terenie placówki byłyby realizowane przede wszystkim zajęcia opiekuńcze.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad, które będą obowiązywały zarówno pracowników placówki, Państwa jako rodziców oraz dzieci, w przypadku otwarcia placówki od 13 maja, przekażemy Państwu na początku następnego tygodnia.

gorki