Pożegnanie Skrzatów ze szkolnymi kolegami

17 czerwca w Katolickiej Szkole Podstawowej im. Świętej Rodziny w Cieszynie zakończyły się zajęcia metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Zajęcia te trwały od początku tego roku szkolnego. Udział w nich wzięły dzieci z przedszkola „Bajlandia” oraz uczniowie trzeciej klasy Katolickiej Szkoły Podstawowej. Zajęcia prowadzone były przez mgr Danutę Cichoń.
System ćwiczeń opracowany przez Weronikę Sherborne ma zastosowanie we wspomaganiu prawidłowego rozwoju dzieci i korygowaniu jego zaburzeń. Udział w tych zajęciach wpływa stymulująco na rozwój emocjonalny, społeczny i poznawczy dziecka. Zajęcia mają stworzyć dziecku okazję do poznania własnego ciała, usprawnienia motoryki, poczucia swojej siły, sprawności i w związku z tym możliwości ruchowych. Dziecko zaczyna dzięki nim mieć zaufanie do siebie, a także zyskuje poczucie bezpieczeństwa.
Zajęcia prowadzone metodą ruchu rozwijającego zawierają elementy relaksu, a podstawowym zadaniem wszystkich ćwiczeń jest wykształcenie umiejętności osiągania stanu odprężenia. W metodzie tej równie ważnym elementem, jak ruch jest kontakt fizyczny będący źródłem doznań dotykowych.
Metoda Weroniki Sherborne jest prosta, naturalna i możliwa do zastosowania w każdych warunkach, bez konieczności używania przyrządów. Ćwiczy się boso, w niekrępujących ruchy strojach, na podłodze, w niskich bezpiecznych pozycjach i bez elementów współzawodnictwa. Podczas zajęć nie ma słabszych, gorszych czy smutnych. Wszyscy są aktywni i uśmiechnięci.
16 czerwca zajęcia, które odbywały się w murach Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Świętej Rodziny w Cieszynie, zakończone zostały bajką. Zaprezentowali ją uczniowie trzeciej klasy. Bajka ta była zbiorem różnych znanych bajkowych postaci i dotyczyła rozmowy z obcymi osobami przez Internet. Morał bajki brzmiał „Uważaj bracie, gdy z kimś piszesz na czacie!”.
Tekst i fot. Łukasz Wantulok

111102113161817

 

Spotkania z uczniami III klasy były dla przedszkolaków okazją do twórczych zabaw ruchowych, nawiązania kontaktów ze starszymi kolegami. Dzieci poznały nowe środowisko i wiele z nich bez obaw przekroczy we wrześniu progi szkoły. Starsi koledzy otoczyli przedszkolaków opieką i życzliwością, dzięki czemu dzieci nabrały śmiałości w kontakcie ze starszymi kolegami, obdarzyły ich zaufaniem a nawet, miedzy wieloma parami ćwiczących dzieci, zawiązała się nić sympatii. Przedszkolacy wiedzą, że mogą liczyć na wsparcie ze strony starszych kolegów. Zabawy Metodą Ruchu Rozwijającego dały naszym wychowankom możliwość zaspokojenia potrzeby ruchu, ale przede wszystkim pozytywnie wpływało na ich rozwój społeczny i emocjonalny. Przy okazji zajęć ruchowych dzieci poznały szkołę i zobaczyły jak uczą się dzieci w klasach początkowych. Miały możliwość uczestniczenia w przygotowanych zajęciach plastycznych. Warto kontynuować tę przygodę by bezstresowo wprowadzać dzieci przedszkolne w świat szkoły.

gorki