KONKURS PLASTYCZNY „A W OGRODZIE JEŻYK ŚPI…”

Organizator:

Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe „Bajlandia” w Cieszynie, ul. Ks. Świeżego 8, 43-400 Cieszyn

pod patronatem Ośrodka Doskonalenia Zawodowego w Cieszynie

Konkurs skierowany jest do dzieci z najstarszych grup przedszkolnych na terenie Cieszyna.

Celem konkursu jest poszerzanie wśród dzieci wiedzy na temat zagadnień ekologicznych, rozwijanie kreatywności, kształcenie umiejętności posługiwania się środkami komunikacji niewerbalnej.

Kategorie wiekowe:

 • Najstarsze grupy wiekowe (5-6 lat)

 

Warunki udziału w konkursie:

 1. Interpretacja tematu dowolna i zależy od autora pracy.
 2. Prace powinny być wykonane samodzielnie przez dzieci.
 3. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić 1 pracę w formacie A4 lub A3, wybranymi przez siebie technikami plastycznymi (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, grafika itp.). Na odwrocie każdej pracy należy wpisać imię, nazwisko i wiek autora, tytuł pracy („A w ogrodzie jeżyk śpi…”), adres i telefon placówki oraz imię i nazwisko opiekuna. Liczba uczestników (prac plastycznych) z danego przedszkola powinna wynieść min. 8.
 4. Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych.
 5. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) oraz do publikacji w Internecie i prezentacji na stacjonarnej wystawie.
 6. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik i reprezentowana przez niego instytucja wyrażają zgodę na opublikowanie jego nazwiska w Internecie i na wystawie.

Termin i warunki dostarczenia prac:

 1. Prace należy dostarczyć osobiście lub pocztą na adres: Niepubliczne Przedszkole Muzyczno – Językowe „Bajlandia”, ul. Ks. Świeżego 8, 43-400 Cieszyn do 24 listopada 2014r.
 2. Prace przesłane po terminie nie będą oceniane.
 3. Prace przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane.
 4. Z każdego przedszkola biorącego udział w konkursie zostanie wyłoniony 1 zwycięzca.
 5. Autorzy zwycięskich prac otrzymają atrakcyjne, indywidualne nagrody rzeczowe.
 6. Nagrody zostaną wręczone w grudniu 2014 r.
 7. Laureaci konkursu zostaną poinformowani o miejscu i terminie wręczenia nagród.
 8. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie www.bajlandia.edu.pl

Dodatkowe informacje pod nr tel.: 33 852 22 56

Informacji udziela: Angelika Balcer

lub za pośrednictwem e-maila: info@bajlandia.edu.pl

 

gorki