Temat tygodniowy Elfików: POLSKA- MOJA OJCZYZNA

Temat tygodniowy w grupie Elfików

POLSKA- MOJA OJCZYZNA

Naklejki i magnesy na samochody

W tym tygodniu Elfiki staną się małymi patriotami. Dowiemy się nieco o samej Polsce, a przede wszystkim skupimy się na Małej Ojczyźnie, czyli naszym mieście, Cieszynie.

W tygodniu tym poruszymy następujące tematy:

  • Mapa Polski- doskonalenie pojęć wyżej niżej, na górze, na dole, strona prawa, strona lewa, poprzez opisywanie elementów znajdujących się na mapie polski
  • Godło Polski- zaprezentowanie dzieciom Godła Polskiego, trening opisywania wyglądu obiektu kilkoma słowami, prostym zdaniem złożonym
  • Mieszkam w…- zajęcia przybliżające temat Małej Ojczyzny- Cieszyna
  • Cieszynianka- Zapoznanie dzieci z cieszyńskim strojem ludowym. Prezentacja stroju, opisywanie poszczególnych elementów składających się na kompletny strój
  • Na mojej ulicy- indywidualne usystematyzowanie wiadomości dotyczących miejscowości oraz nazwy ulicy zamieszkałej przez dzieci

Wykonamy następujące prace plastyczne oraz karty pracy:

„Łowiczanka jestem”- zabawa plastyczna, kolorowanie stroju łowickiego wg wzoru

„Flaga”- rysowanie po śladzie, kolorowanie flagi wg wzoru

„Chorągiewka”- tworzenie z dziećmi chorągiewek

Nauczymy się również wierszyka Cz. Janczarskiego

„Barwy ojczyste”

Powiewa flaga,
gdy wiatr się zerwie.

A na tej fladze

Biel jest i czerwień.

Czerwień- to miłość,

Biel serce czyste.

Piękne są nasze

Barwy ojczyste.

mapa-polska

WYJAZD do JEDNOSTKI OSP w Cieszynie – Marklowicach 29.04.2015 r. Grupa: „Chochliki” oraz „Skrzaty”

 

W dniu 29.04.2015 r. dzieci z grup „Chochliki” oraz „Skrzaty” wezmą udział w spotkaniu ze strażakami w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Marklowicach oraz odwiedzą Rezerwat Przyrody Kopce

godz. 9:00 – wyjazd z Przedszkola
godz. 9:20 – 11:00 – wizyta w OSP Cieszyn – Marklowice: spotkanie ze strażakami, pogadanka m.in. na temat bezpieczeństwa przeciwpożarowego, oglądanie sprzętu gaśniczego)
godz. 11:00 – 12:40 – Rezerwat Przyrody Kopce: drugie śniadanie, spacer i obserwowanie występujących w rezerwacie roślin (m.in. cieszynianka wiosenna) i wypatrywanie zamieszkujących w rezerwacie ptaków ( m.in. dzięcioł duży, bażant, sikorka bogatka i modra, kos); płazów (żaba trawna, ropucha szara, traszka zwyczajna, salamandra plamista) oraz owadów, pajęczaków i ślimaków
ok. godz. 13:30 – obiad w Przedszkolu

UWAGA: Drugie śniadanie, herbatę zabieramy z przedszkola (ze względu na późniejszy obiad nie będzie już podwieczorku w przedszkolu). Można dzieci wyposażyć w plecaczki z małą słodkością oraz sok/ małą wodę.
Rodzice będą pokrywać koszty wynajęcia autokaru (ok. 10 zł od dziecka).

Dziękujemy bardzo Panu Pawłowi Przybyło za pomoc w zorganizowaniu wizyty w OSP w Marklowicach 

Zwierzęta domowe – temat tygodnia

1.Piosenka „Moje rybki”
A a a – akwarium,
a a a – w nim rybki,
lubię patrzeć na nie
przez błyszczące szybki.

Jednej rybki brak,
druga płynie w świat,
trzecia, czwarta, piąta
kryją się po kątach.

A a a – akwarium,
a a a – w nim piasek
i rośliny wodne
jak bajkowy lasek.

Jednej rybki brak,
druga płynie w świat,
trzecia, czwarta, piąta
kryją się po kątach.

A a a – akwarium,
a a a – w nim światło,
dbam o moje rybki,
chociaż to niełatwo.

Jedna znika gdzieś,
drugiej chce się jeść,
inne siedzą w kątach,
kiedy muszę sprzątać!
-zabawy ruchowe do piosenki
2.Słuchanie opowiadania „Franklin i zwierzątka domowe”
– rozmowa z dziećmi o zwierzętach domowych
-oglądanie ilustracji i swobodne wypowiedzi dzieci.
3.Oglądanie zwierząt domowych w przedszkolu:
-rybki
-króliczek
-żółw
4.”U weterynarza”
– poznanie pracy(zawodu weterynarza)
-oglądanie ilustracji
5.Słuchanie opowiadania „Zły pies” O.Masiuk
– rozmowa o treści opowiadania
-jak należy się zachowywać w obecności nieznanych zwierząt
6.Zabawy ruchowe :
* rybki pod kamieniami – zabawa orientacyjno-porządkowa
* wieloryb i rybki – zabawa bieżna
* papuga – zabawa z elementem skoku
* pies i kot – zabawa bieżna
* kotki – zabawa z elementem czworakowania
7. zabawy plastyczne
* rysujemy kotka – z wykorzystaniem wyprawki plastycznej
* rysujemy pieska wg wzoru
* nasze akwarium – wycinanie rybek i naklejanie na karton
* zwierzątka domowe z wykorzystaniem wyprawki plastycznej
* wiosenne drzewa malowanie farbami

gorki