Rekrutacja 2019/2020

  • 2 IV 2019 r. godz. 16:30 – 18:30 – DZIEŃ OTWARTY
  • do 5 IV 2019 r. przyjmowanie kart zgłoszeń
  • 9 IV 2019 r. – ogłoszenie wyników rekrutacji
  • do 12 IV 2019 r. – wpłata wpisowego (350 zł) za dziecko nowo przyjęte

W przypadku wolnych miejsc po zakończeniu rekrutacji, zostanie ogłoszona rekrutacja uzupełniająca.

gorki